Markkinoinnin kompastuskiviä

Osallistuin LUT- yliopiston järjestämään Analyze this! – analytiikan ja arvonluonnin strategiaseminaariin Lahdessa. Seminaari oli täynnä oivaltavia pointteja ja pohdittua sisältöä analytiikasta ja datatieteestä.

Tässä muutama erityisesti mieleeni jäänyt takeaway-pointti apulaisprofessori Joel Meron esityksestä:

  • Mero totesi, että datakeskeinen markkinointi keskittyy helposti vain sellaisen datan keräämiseen, jonka saaminen on helppoa. Tästä johtuen analytiikka voi antaa virheellisiä tuloksia, koska laadullisen datan keräämiseen ei ole useinkaan olemassa helppoa tapaa. Pelkästään määrällisen datan pohjalta tehdyt päätökset saattavat johdattaa yritystä lyhytnäköiseen toimintaan ja sitä kautta jopa vaarantaa yrityksen tulevaisuuden.

  • Mero toi myös esiin, että markkinointijohtajien vastuulla yrityksissä on usein vain markkinointiviestintä. Tämä on haasteellista, koska markkinointijohtajan/markkinoinnin tulisi olla yrityksen paras markkina-asiantuntija ja tätä kautta vastata osaltaan myös yrityksen kasvustrategiasta. Toisin sanoen, markkinoinnin roolia tulisi yrityksissä pohtia paljon tarkemmin

Digitaalinen markkinointi – Tehokas keino kasvattaa yrityksen digivalmiutta

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 1/7

Digitaalinen maailma muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Internetistä on tullut paikka, jossa ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa, etsivät tietoa ja ovat yhteydessä toisiinsa jakaen tietoa, kokemuksia ja sisältöjä tosilleen. Jotta yritys voi olla kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa, sen tulee aktiivisesti kehittää digitaalisuuttaan hyödyntäen sitä mahdollisimman tehokkaasti.

Yksi yleisin tapa aloittaa digitaalisuuden kehittäminen perinteisen liiketoiminnan yrityksessä on digitaalinen markkinointi. Digitaaliseen markkinoinnin avulla perinteisen liiketoimintamallin yritys tutustuu erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tämän kautta myöhemmin yrityksen on helpompi löytää myös uusia digitaalisia strategioita ja ansaintamalleja yritystoiminnan kehittämiseksi.

Digitaalinen markkinointi on laaja yleisnimitys monenlaisille toimenpiteille, joiden avulla yrityksen tunnettavuutta rakennetaan teknologiaa hyödyntäen. Digitaalisesta markkinoinnista on puhuttu pian jo 20 vuoden ajan. Digitaalisen markkinoinnin termille ei siitä huolimatta ole vielä kehittynyt vakiintunutta määritelmää. Mutta esimerkiksi Digital Marketing Institute on onnistunut luomaan termille varsin syvällisen ja kattavan määritelmän:

Digitaalinen markkinointi on digitaalisen teknologian hyödyntämistä niin, että sen avulla ollaan yhteydessä, kohdennetaan ja mitataan kommunikaatiota. Tämän kommunikaation avulla halutaan tavoittaa uusia asiakkaita sekä säilyttää ja rakentaa syvempää suhdetta nykyisiin asiakkaisiin.

Tämä digitaalisen markkinoinnin määritelmä paljastaa, että digitaalisessa markkinoinnissa ei ole kyse vain erilaisilla alustoilla ja kanavilla tapahtuvista toimenpiteistä, vaan tehokas digitaalisen markkinoinnin kokonaisuus rakentuu suunnitelmallisuudesta, oikein kohdentamisesta sekä toimenpiteiden tehokkuuden mittaamisesta.

 


 

Katso kaikki digitaalisen markkinoinnin artikkelit :

1. Digitaalinen markkinointi – Tehokas keino kasvattaa yrityksen digivalmiutta

2. Tehokkaat verkkosivut syntyvät vain testaamisen kautta

3. Blogimarkkinoinnin avulla lisää luottamusta ja näkyvyyttä

4. Hakukonemarkkinointi auttaa asiakkaita löytämään yrityksesi

5. Sähköpostimarkkinointi tehokas, mutta taitoa vaativa laji

6. Tarkka kohdennettavuus Facebook -markkinoinnin suurin etu

7. Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta