Markkinoinnin kompastuskiviä

Osallistuin LUT- yliopiston järjestämään Analyze this! – analytiikan ja arvonluonnin strategiaseminaariin Lahdessa. Seminaari oli täynnä oivaltavia pointteja ja pohdittua sisältöä analytiikasta ja datatieteestä.

Tässä muutama erityisesti mieleeni jäänyt takeaway-pointti apulaisprofessori Joel Meron esityksestä:

  • Mero totesi, että datakeskeinen markkinointi keskittyy helposti vain sellaisen datan keräämiseen, jonka saaminen on helppoa. Tästä johtuen analytiikka voi antaa virheellisiä tuloksia, koska laadullisen datan keräämiseen ei ole useinkaan olemassa helppoa tapaa. Pelkästään määrällisen datan pohjalta tehdyt päätökset saattavat johdattaa yritystä lyhytnäköiseen toimintaan ja sitä kautta jopa vaarantaa yrityksen tulevaisuuden.

  • Mero toi myös esiin, että markkinointijohtajien vastuulla yrityksissä on usein vain markkinointiviestintä. Tämä on haasteellista, koska markkinointijohtajan/markkinoinnin tulisi olla yrityksen paras markkina-asiantuntija ja tätä kautta vastata osaltaan myös yrityksen kasvustrategiasta. Toisin sanoen, markkinoinnin roolia tulisi yrityksissä pohtia paljon tarkemmin

Visualisoi tietoa Googlen Data Studiolla

Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi,
mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata
ymmärrykseksi. Usein kerättyä analytiikkadata tulee välittää myös ”ei niin teknisille henkilöille”. Avain on, että vain ymmärretyn tiedon kautta voidaan tehdä parempia päätöksiä.

Google on kehittänyt näppärän dashboard-ohjelman, joka visualisoi usein hankalasti ymmärrettävää analytiikkadataa helposti luettavaan muotoon. Data Studion avulla rakennetaan visuaalinen raportti, johon kerätään erilaisten liittimien avulla analytiikkadataa eri palveluista.  Kerran luotu raporttipohja päivittyy automaattisesti. Tämän avulla yritykselle merkittävän tiedon raportointi nopeutuu manuaaliseen tapaan verraten huomattavasti.

Mitä tietoa Data Studioon sitten voi tuoda? Data Studio tukee luonnollisesti Googlen omia työkaluja kuten Google Adwordsia, Google Sheetsia ja Tag Manageria ym. Yhteistyökumppaneiden kehittämien liittimien avulla raporttiin on mahdollista tuoda tietoa myös muista palveluista, jopa Facebookista, Twitteristä, LinkedInistä ym. On hyvä huomioida, että kaikki yhteistyökumppaneiden tarjoamat liittimet eivät välttämättä ole ilmaisia, vaikka Data Studio itsessään on maksuton.

Esimerkiksi suomalainen startup-yritys Supermetrics on luonut monia erilaisia liittimiä Data Studioon. Monista muista startup-yrityksistä poiketen Supermetrics on kannattava yritys, joten lähtökohtaisesti odotettavaa on, että sen kehittämät liittimet ovat toimivia.

Liittimien asentamiseen kannattaa varata hetki jos toinenkin aikaa. Liittimien asentamiseen ohjeita löytyy hyvin itse palvelusta, sekä laajasti myös muualta verkosta. Liittimien asentamisen jälkeen visuaalinen raportti luodaan drag and drop -periaattella. Kerran luotu markkinointiraportti päivittyy automaattisesti ja on heti valmis jaettavaksi. Googlen tyylin mukaisesti raporttien jakaminen tiimille on vaivatonta.

Millaisia kokemuksia sinulla on Data Studiosta?

Katso lisää: