Neljä kirjavinkkiä verkkonäkyvyyden kehittämiseksi

Haluatko parantaa yrityksesi verkkonäkyvyyttä?  Tai kehittää omaa henkilöbrändiäsi verkossa? Tai oppia  vain uutta digitaalisesta markkinoinnista? Kokosin tähän blogitekstiin neljä uudehkoa kirjavinkkiä, joista voit löytää hyödyllisiä ohjeita verkkonäkyvyyden kehittämiseen. Kirjat ovat asiapitoisia, mutta samanaikaisesti viihdyttäviä ja innostavia. Pituudeltaan kirjat ovat hyvin kohtuullisia, vain 138 – 245 sivuisia, joten kirjan ehtii lukea vaikkapa nyt joululomalla.

Henkilöbrädi – Asiantuntijasta vaikuttajaksi (Kurvinen, Laine, Tolvanen)

Alma Talentin kustantama Henkilöbrändi avaa lukijalleen selkeäsanaisesti esimerkkien avulla sen, mitä hyötyä oman henkilöbrändin näkyviin tuomisesta on. Kirjoittajien mukaan jokaisella meillä on jo olemassa oma henkilöbrädimme, mutta se saattaa olla vielä varsin tuntematon. Meidän jokaisen kuitenkin on mahdollista kasvattaa ja kehittää henkilöbrändiämme olemalla aktiivisesti vuorovaikutuksessa verkostojemme kanssa. Tavoitteen tulisi olla oman alan mielipidejohtajuus. Kirjoittajat näkevät henkilöbrändin rakentamisen tärkeänä osana digitaalisen ajan urasuunnittelua. Esimerkiksi eteneminen uralla tai yt-neuvottelujen välttäminen saattavat olla konkreettisia hyötyjä vahvan henkilöbrändin omaavalle työntekijälle. Samaan aikaan myös yritykset hyötyvät työntekijöistä, joilla on olemassa vahva henkilöbrändi. Käytännössä henkilöbrändin rakentaminen on sisältömarkkinointia omasta osaamisesta ja persoonasta. Kirja esittelee kanavia, joissa omaa osaamistaan voi tuoda esiin ja antaa käytännön vinkkejä verkkonäkyvyyden parantamiseksi.

Paras pointti: Muista, että verkossa henkilö on lähes aina yritystä kiinnostavampi. Vertaa esim: Sarasvuo vs. Trainer House, F-Secure vs. Mikko Hyppönen.

 

 Social Selling (Laura Pääkkönen)

Kirja opastaa lukijansa Social Sellingin saloihin, eli siihen, miten myyntiä tehdään hyödyntämällä digitaalisia työkaluja ja sosiaalisia suhteista. Social Sellingissä ei ole kyse pelkästään sosiaalisen median aktiivikäytöstä, vaikka nimensä mukaisesti sosiaalinen media näytteleekin siinä merkittävää roolia. Sosiaalisella myynnillä pyritään vastaamaan kuluttajien ja palveluiden ostajien muuttuneeseen ostokäyttäytymiseen. Nykyäänhän palvelua hankittaessa tietoa haetaan lähes aina ensisijaisesti verkosta. Kirja on erittäin asiapitoinen ja huolella kirjoitettu. Ajattelen, että Social Selling sopii hyvin luettavaksi syventävänä teoksena Henkilöbrändi kirjan jälkeen. Pääkkösen teos sukeltaa aiheeseen astetta syvällisemmin. Kirjasta hyötyvät erityisesti B2B-myyjät. Pääkkösen kirjasta löytyy myös paljon mielenkiintoisia vinkkejä Linkedinin ja Twitterin tehokkaaseen käyttöön.

Paras pointti : Itselle jäi mieleen erityisesti LinkedInin tehokäyttövinkit.

 7 Day Startup (Dan Norris)

Dan Norris on australialainen sarjayrittäjä, puhuja ja tietokirjailija. Tässä kirjassa Norris kertoo käytännönläheisesti miten uuden liiketoiminnan voi aloittaa nopealla aikataululla, jopa seitsemässä päivässä. Kirjan pääpaino on digitaalisten työkalujen tehokkaassa hyödyntämisessä. Kirjan nimi perustuu Norrisin omaan kokemukseen. Norris oli ajautumassa edellisen liiketoimintansa kanssa konkurssiin, mutta onnistui lopulta rakentamaan uuden toimivan ja skaalautuvan verkkoliiketoiminnan ”seitsemässä päivässä”. (Toki Norrisilla oli tukena vuosien kokemus ja valmiit verkostot.) Kirjassa Norris jakaa vinkkinsä mm. hyvän liikeidean luomiseen, kuinka testata tuotetta/palvelua nopeasti, miten löytää sopiva nimi yritykselle, kuinka rakentaa verkkosivut nopeasti ja kuinka markkinoida uutta palvelua. Kirjoittajan oma kokemus välittyy aidosti lukijalle. Kirjasta löytyy monia vinkkejä verkkonäkyvyyden ja markkinoinnin lisäämiseen pienellä budjetilla.

Paras pointti: Älä yritä ratkaista ennakkoon sellaisia ongelmia, joita ei vielä ole olemassa.

Plan your Website (Steve Woody)

Miten rakennettaan hyvä verkkosivusto? Tässä kirjassa englantilainen verkkosivuosaaja Steve Woody käy läpi helposti ymmärrettävässä muodossa, jopa lähes nerokkaan yksinkertaisesti sitä, mitä verkkosivujen suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon. Kirja lähtee liikkeelle liiketoimintasuunnitelman luomisesta ja asiakkaan matkasta, ja minkä takia myös nämä on tärkeää ottaa huomioon verkkosivujen toteutuksessa. Kirja käy laajasti läpi verkkosivujen teknistä puolta, testauksen merkitystä, analyysityökaluja ja niiden tärkeyttä, A/B-testausta, sivujen sisältöä ja hakukonenäkyvyyttä sekä verkkosivun ulkoasua. Sivuja kirjassa on vain 136, joten suuri määrä tietoa on pakattu erittäin tiiviiseen pakettiin. Kirja on hyvä lukupaketti pienyrittäjälle, joka ylläpitää omaa sivustoaan, tai liiketoimintajohtajalle, joka on toteuttamassa verkkosivuprojektia ulkopuolisen toimijan kanssa. Vahva suositus tälle kirjalle!

Paras pointti: Verkkosivuja tulee kehittää jatkuvasti, myös varsinaisen verkkosivuprojektin päätyttyäkin. Vain testauksen kautta saatujen tulosten pohjalta, voidaan aidosti tietää, mikä toimii ja mikä ei.

Visualisoi tietoa Googlen Data Studiolla

Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi,
mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata
ymmärrykseksi. Usein kerättyä analytiikkadata tulee välittää myös ”ei niin teknisille henkilöille”. Avain on, että vain ymmärretyn tiedon kautta voidaan tehdä parempia päätöksiä.

Google on kehittänyt näppärän dashboard-ohjelman, joka visualisoi usein hankalasti ymmärrettävää analytiikkadataa helposti luettavaan muotoon. Data Studion avulla rakennetaan visuaalinen raportti, johon kerätään erilaisten liittimien avulla analytiikkadataa eri palveluista.  Kerran luotu raporttipohja päivittyy automaattisesti. Tämän avulla yritykselle merkittävän tiedon raportointi nopeutuu manuaaliseen tapaan verraten huomattavasti.

Mitä tietoa Data Studioon sitten voi tuoda? Data Studio tukee luonnollisesti Googlen omia työkaluja kuten Google Adwordsia, Google Sheetsia ja Tag Manageria ym. Yhteistyökumppaneiden kehittämien liittimien avulla raporttiin on mahdollista tuoda tietoa myös muista palveluista, jopa Facebookista, Twitteristä, LinkedInistä ym. On hyvä huomioida, että kaikki yhteistyökumppaneiden tarjoamat liittimet eivät välttämättä ole ilmaisia, vaikka Data Studio itsessään on maksuton.

Esimerkiksi suomalainen startup-yritys Supermetrics on luonut monia erilaisia liittimiä Data Studioon. Monista muista startup-yrityksistä poiketen Supermetrics on kannattava yritys, joten lähtökohtaisesti odotettavaa on, että sen kehittämät liittimet ovat toimivia.

Liittimien asentamiseen kannattaa varata hetki jos toinenkin aikaa. Liittimien asentamiseen ohjeita löytyy hyvin itse palvelusta, sekä laajasti myös muualta verkosta. Liittimien asentamisen jälkeen visuaalinen raportti luodaan drag and drop -periaattella. Kerran luotu markkinointiraportti päivittyy automaattisesti ja on heti valmis jaettavaksi. Googlen tyylin mukaisesti raporttien jakaminen tiimille on vaivatonta.

Millaisia kokemuksia sinulla on Data Studiosta?

Katso lisää:

 

Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 7/7

Markkinoinnin historian suurimpia ongelmia ovat olleet markkinointikanavien tehokkuuden mittaamiseen liittyvät haasteet. Tähän ongelmaan digitaalisen markkinoinnin analytiikka on antanut keskeisen ratkaisun. Analyysityökalujen avulla yrityksien on mahdollista saada erittäin tarkkaa tietoa siitä, mitkä markkinointitoimenpiteet toimivat ja mitkä eivät.

Suosituin ja käytetyin analyysityökalu on tällä hetkellä ilmainen Google Analytics. Analyticsin avulla on mahdollista seurata tarkasti kävijäliikennettä yrityksen verkkosivustolla. Analyticsin avulla voidaan myös tarkastella eri kampanjoiden muiden digitaalisten markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta. Analyticsin kautta on mahdollista saada hyvin monenlaista tietoa verkkosivuston liikenteestä. Monet sosiaalisen median palvelut tarjoavat myös omat analyysityökalunsa. Lisäksi on olemassa runsaasti erilaisia alustoja verkkoliikenteen ja digitaalisen markkinoinnin mittaamiseen.

Väitöskirjassaan Joel Järvinen tutki analyysityökalujen tehokkuutta. Tutkimustulokset osoittivat, että digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta merkittävästi, mutta sen tuoma hyöty on riippuvainen sekä organisaation kyvystä muuntaa analytiikkadata ymmärrykseksi että rohkeudesta tehdä muutoksia markkinointiin uuden ymmärryksen pohjalta. Käytännössä tämä vaatii yrityksiltä osaamista tehokkuusmittariston suunnittelussa, laadukkaat prosessit datan analysointiin sekä riittävät resurssit. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin kulttuurisen muutoksen aikaansaaminen markkinointiorganisaatiossa.

Vasta pieni osa yrityksistä osaa hyödyntää analyysityökalujen avulla saadun tiedon niin, että sen kautta on pystytty rakentamaan tehokkaampia markkinointitoimenpiteitä. Yksi suurimpia haasteita analyysityökalujen käytössä on se, että ei ole määritelty tarkasti sitä, millaista tietoa kerätään. Kerättävän tiedon tulisi aina olla luotettavaa ja tarkoituksenmukaista.

Analyysityökalujen tuloksien ymmärtäminen organisaatioissa saattaa myös olla haasteellista. Mikäli yrityksen johto ei ymmärrä analyysin avulla saatuja tuloksia, saadun tiedon perusteella ei voida tehdä tarpeellisia muutoksia. Saadut tulokset tulisikin esittää mahdollisimman yksinkertaisesti, kenties visuaalisuutta hyödyntäen. Tuloksen yksinkertaistaminen saattaa auttaa organisaatiota suhtautumaan positiivisemmin analyysin avulla saatuihin tuloksiin.

Osassa yrityksiä analyysityökalujen avulla saatua tietoa saatetaan myös pelätä. Tieto saattaa paljastaa markkinointitoimenpiteiden tehottomuuden tai toisen toimenpiteen tehokkuuden. Asiantuntijat ovat todenneet, että virheitä ei tulisi pelätä, vaan niistä tulisi oppia. Saadun tiedon kautta markkinointia voidaan kehittää entistä tehokkaammaksi. Oikeat tavat löytyvät kokeilemalla ja analysoimalla saatua tietoa aktiivisesti.

Tietoa tulee kerätä systemaattisesti ja niin, että kerätty data tukee markkinoinnin tavoitteita. Kaiken sellaisen datan mittaaminen, jolla ei ole merkitystä, tulisi unohtaa. Digitaalisessa mittaamisessa on tärkeää pitää mielessä, että liiketoiminnassa ensisijaisesti tähtäimessä on liikevaihdon kasvattaminen, muistaen kuitenkin, että myynti on monien tekijöiden summa.

Jotta yritys pystyy saamaan kaiken irti analyysityökaluista, sen tulee määrittää selkeästi tavoitteet siitä, mitä analytiikan avulla mitataan. Yrityksen tulee myös selvittää keinot siihen, mikä ohjelma tai palvelu soveltuu parhaiten kyseisen tiedon mittaamiseen. Tärkeimmäksi tekijäksi jää kuitenkin se, mitä saadulla tiedolla tehdään. Markkinointia tulisi jatkuvasti kehittää testaamisen avulla. Tiedolla johtamisella on tärkeä rooli analyysityökalujen hyödyntämisessä, sillä se ruokkii oppimista ja oppimisen hyödyntämistä päätöksenteossa. Markkinoinnin jatkuva kehittäminen saadun tiedon perusteella parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Se, joka onnistuu keräämään ja ymmärtämään tiedon parhaiten, on etulyöntiasemassa niihin verrattuna, jotka eivät hyödynnä analyysityökalujen avulla saatua tietoa.

 

Aiheesta lisää:

10 minutes with Caleb Whitmore of Analytics Pros, Marketing Insights

Joel Järvinen, 2016, The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance

 

 

 

 

 

 

 

Tarkka kohdennettavuus Facebook -markkinoinnin suurin etu

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 6/7

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Facebook on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista ja kaikkein suosituin sosiaalisen median alusta. Käyttäjiä Facebookissa on 1,7 miljardia, joista suomalaisia 2,5 miljoonaa. Facebookia voidaankin pitää sosiaalisen median gorillana, jolle ei tällä hetkellä ole olemassa vertaistaan haastajaa. Facebook onkin heti Googlen jälkeen maailman toiseksi suurin mainosmedia. Sosiaalisen median palveluiden kärkisijoilla Facebookin lisäksi ovat YouTube, Snapchat, Instagram ja Twitter. GWI Social report -selvityksen mukaan 30 % kaikesta internetajasta vietetään sosiaalisessa mediassa. GWI:n selvitys paljastaa myös, että 94 %:lla internetiä käyttävistä amerikkalaisista on tili ainakin yhdessä sosiaalisen median palvelussa.

Näiden lukujen pohjalta on helppo ymmärtää, miksi monet yritykset ovat valinneet sosiaalisen median tärkeäksi osaksi digitaalista markkinointiaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista kuin annetaan ymmärtää. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi vaatii resursseja sekä selkeän strategian.  Tietokirjailija Jari Juslén toteaa, että yrityksen menestyksen kannalta on hyvä pohtia, mitä hyötyä sosiaalinen media voi tarjota ja miten sosiaalista mediaa yrityksessä käytetään. Liiketaloudelliseen menestymiseen ei välttämättä suoraan vaikuta se, miten paljon yrityksellä on seuraajia eri sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalisen median markkinoinnin etuna voidaan nähdä kohderyhmän tarkka saavutettavuus. Facebook on luonut ainutlaatuisen ja mittavan työkalun, jonka avulla mainos voidaan kohdentaa erittäin tarkalle kohderyhmälle. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjän koulutusta, kiinnostuksen kohteita, perhetilannetta ja asuinpaikkaa. Työkalun avulla voidaan määrittää myös mainoksen näyttämisen ajankohdat ja tarkat alueet. Kampanjoiden luonnissa on monia eri vaihtoehtoja, joista yritys voi valita itselleen sopivat. Myös laskustapa voidaan määrittää joko klikkauksien tai näyttökertojen mukaan. Facebookin mainostyökalun avulla luodaan mainokset myös Instagramiin. Kuten muussakin digitaalisessa markkinoinnissa, sosiaalisen median mainoksien tehokkuutta on helppo mitata. Usein erityisesti pk-yritysten on nähtävä markkinoinnin tulokset nopeasti. Mikäli jokin toimenpide ei tuota toivottuja tuloksia, sitä ei kannata lainkaan tehdä. Analyysityökalujen avulla tehokkuutta on mielenkiintoista ja helppoa seurata.

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on usein edullisempaa kuin esimerkiksi markkinointi perinteisessä mediassa. Sosiaalisen median yrityksien kassavirrat rakentuvatkin juuri mainostilan myynnistä. On selvää, että sosiaalisen median markkinointi ei ole ilmaista, vaan siihen tulee varata resursseja. Esimerkiksi Facebookin luoma markkinointityökalu on jo niin laaja, että sen käyttäminen vaatii syvällistä perehtymistä. Juslén varoittaakin, että sosiaalisen median markkinoinnissa yritykset saattavat helposti lähteä tavoittelemaan viraali-ilmiöitä, joiden avulla toivotaan markkinointijulkaisun leviävän käyttäjien välityksellä sosiaalisessa mediassa ilman taloudellista panostusta. Yrityksen sosiaalisen median markkinointia ei kuitenkaan koskaan tule rakentaa viraali-ilmiöiden varaan. Viraali-ilmiön luomiseen ei ole olemassa kaavaa. Ainoa varma keino sosiaalisen median näkyvyyden saamiseksi ovat maksetut mainokset. Parhaimmassa tapauksessa yritys voi hyödyntää sosiaalisen median näkyvyydessä sekä maksettua että ansaittua eli ilmaista näkyvyyttä.

Sosiaalisen median markkinoinnissa on tärkeää luoda selkeä strategia. Strategian tulisi pitää sisällään ymmärrys, miksi toimenpiteitä tehdään ja mitä hyötyä niillä tavoitellaan. Mikäli jonkin kanavan käytöstä saatua hyötyä ei voida todentaa, on syytä miettiä, tulisiko sitä tehdä lainkaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on tavoitteellista työtä, joka auttaa yritystä saavuttamaan asetetut päämäärät.

 

Aiheesta lisää:

Facebook-mainonta, Jari Juslén

GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social networking

 

 

Sähköpostimarkkinointi tehokas, mutta taitoa vaativa laji

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 5/7

Sähköposti itsessään on internetin ehdoton avaintekijä. Sähköposti on edelleen vertaansa vailla oleva kommunikaation muoto, mutta myös lähes internetin käytön edellytys. Sähköpostiosoite tarvitaan lähes kaikkiin kirjautumista vaativien palveluiden käyttämiseen. Sähköpostimarkkinointi puolestaan on yksi digitaalisen markkinoinnin eniten käytetty ja myös ehkä perinteisin muoto.

Sähköpostimarkkinointi on tehokas markkinoinnin ja viestinnän kanava, mutta sen käyttäminen vaatii ammattitaitoa. Sähköpostimarkkinoinnilla on mahdollista saavuttaa suuriakin asiakasmääriä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Erilaisten analyysityökalujen avulla sähköpostimarkkinointia voidaan myös seurata ja mitata tarkasti. Tarjolla on lukuisia eri alustoja, joilla voi helposti rakentaa visuaalisen markkinointikirjeen. Tarjolla on sekä ilmaisia että maksullisia alustoja.

Sähköpostimarkkinointi ei saisi olla roskapostin lähettämistä. Mainoskampanjoiden lisäksi uutiskirjeessä voidaan potentiaalisille asiakkaille välittää kohdeyrityksen uutisia ja muuta viestintää. Uutiskirjeiden avulla ylläpidetään jo olemassa olevia asiakassuhteita. Käytännössä sähköpostia voidaan pitää työkaluna, jonka avulla asiakasta lähestytään joko ostoprosessin käynnistämiseksi, ylläpitämiseksi tai syventämiseksi.

Adoben teettämän laajan tutkimuksen mukaan sähköpostimarkkinointi toimii parhaiten vanhojen asiakkaiden kohdalla niin, että he ostavat palveluja tai tuotteita myös uudelleen. Tutkimuksessa todettiin myös, että vaikka digitaaliset markkinointikanavat ovat lisääntyneet, siitä huolimatta sähköpostimarkkinointi oli kasvanut vuodesta 2013 vuoteen 2015 jopa 10 prosenttia. Yritysten tulisi priorisoida digitaalinen markkinointi ensisijaisesti vanhoille asiakkaille, koska tutkimuksen mukaan he ostavat jopa kuusi kertaa todennäköisemmin kuin muut digitaalisella mainonnalla tavoitetut potentiaaliset asiakkaat. Tulokset perustuivat yli 1,3 miljardiin anonyymisti kerättyyn verkkosivukäyntiin yli 10 000 verkkosivulla kahden ja puolen vuoden ajalta.

Adoben toinen tutkimus paljastaa, että nuoret aikuiset lukevat sähköpostejaan yli seitsemän tunnin ajan työviikon aikana. Puolet tutkimukseen osallistuneista tarkastivat sähköpostinsa heti herättyään. Tämä tiedon pohjalta on erittäin loogista, että sähköpostiin tullut viesti saavuttaa vastaanottajan tehokkaasti. Tutkimuksessa myös todettiin, että roskapostiviestit ohitetaan, eikä niitä lueta. Sähköpostiviestin sisällön tulee olla kiinnostava sekä oikein kohdennettua.

Sähköpostimarkkinoinnin keskeinen tekijä on saada /hankkia lukijoista uutiskirjeen tilaajia. Mikäli kiinnostunut asiakas päättää tilata uutiskirjeen, hän myös usein avaa sähköpostiin tulleen viestin.

Sähköpostimarkkinoinnin haasteena onkin mielenkiintoisen sähköpostin lähettäminen, niin ettei sitä tulkita roskapostiksi. Sähköpostimarkkinoinnin suunnittelussa tulee ottaa huomioon tarkka kohderyhmä, otsikointi, viestin selkeys, viestin oikea-aikainen lähettäminen sekä se, mitä lukijan toivotaan tekevän luettuaan viestin eli niin sanottu ”call to action” -toimenpide.

Sähköpostimarkkinoinnissa ja kaikissa muissakin henkilötietoja sisältävissä rekistereissä tulee muistaa EU:n tietosuoja-asetus, jonka siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Sähköpostilistalla olevien henkilöiden on tullut selkeästi antaa lupa mainosmateriaalin lähettämiseen. Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta voidaan määrätä yritykselle huomattavia sanktioita. Lue tästä lisää tietosuoja-asetuksesta.

 

Aiheesta lisää:

Adobe Campaign survey. Millennial consumer

Adobe Digital Index. 2015. Report on the performance of digital marketing channels.