Chat with us, powered by LiveChat
044 561 0995 senja.luoma@santelo.fi

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 2/7

Verkkosivut ovat tärkein yksittäinen vaikuttaja yrityksen verkkoläsnäolossa. Tehokkaiden ja toimivien verkkosivujen kautta pyritään lisäämään myyntiä ja kehittämään asiakaskokemusta. Verkkosivujen rakentaminen ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan optimaalisen tuloksen saavuttaminen vaatii jatkuvaa kehitystä, testaamista ja seuraamista.

Verkkosivujen suunnittelussa ja kehityksessä tulisi lähteä liikkeelle aina ensimmäisenä strategiasta, ei niinkään teknisestä toteutuksesta. Edelleen on tärkeää, että yrityksen verkkosivuilla tuodaan esiin se, mistä liiketoiminnasta on kyse ja minkälaiseen tarpeeseen yritys tarjoaa tuotteitaan tai palveluitaan. Näiden määrittelemiseen tulisi varata tarpeeksi aikaa, jotta verkkosivustosta voidaan teknisesti rakentaa yrityksen tavoitteita ja tarkoituksia tukeva työkalu. Verkkosivusuunnittelussa tulee myös määrittää selkeästi, ketkä ovat yrityksen kohderyhmää, koska väärälle kohderyhmälle rakennettu verkkosivusto hankaloittaa tuotteen tai palvelun myyntiä ja tuo sivustolle kohderyhmään kuulumattomia kävijöitä.

Verkkosivuja rakennettaessa saatetaan helposti ajautua ”hippoefektiin” (highest-paid person´s opinion), jossa lopullinen päätös tietystä toiminnallisuudesta tai sisällöstä perustetaan projektissa työskentelevän korkeimmassa asemassa olevan henkilön yksittäiseen mielipiteeseen eikä testaamisen kautta saatuihin todellisiin tuloksiin. ”Hippoefektiin” joutuminen saattaa aiheuttaa myöhemmässä vaiheessa mittavia ongelmia.

Toisena pullonkaulana verkkosivusuunnittelussa voidaan nähdä se, että keskitytään helposti visuaalisen ilmeen ja brändin mukaisen sivuston rakentamiseen. Tämä saattaa kuitenkin asiakaskokemuksen kannalta olla täysin väärä lähtökohta verkkosivun kehittämiselle. Onnistunut visuaalinen suunnittelu ja näyttävä ulkoasu eivät takaa onnistunutta asiakaskokemusta tai korkeaa konversioprosenttia. Parhaassa tapauksessa verkkosivut rakentuvat visuaalisesti ja sisällöllisesti testaamisen kautta saatujen tulosten pohjalle.

Teknisestä näkökulmasta katsottuna, suosituin tapa rakentaa verkkosivut on WordPress -julkaisujärjestelmällä. WordPress on helppokäyttöinen alusta, jossa valmiiden sivujen päivitys onnistuu aloittelijaltakin. WordPress on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, joka tarkoittaa, että tuhannet kehittäjät ympäri maailmaa luovat järjestelmään jatkuvasti uusia työkaluja. WordPress -sivuja voi muokata lähes rajattomasti. Tärkeää on huomata, että Word Pressistä on olemassa kaksi erilaista versiota, WordPress.org ja WordPress.com. Com-päätteinen sivusto on ”tee se itse”-työkalu verkkosivuston rakentamiseen, palvelu on maksullinen, ja se ei ole läheskään niin kustomoitavissa kuin WordPress.org. Lähtökohtaisesti olisi suositeltavampaa rakentaa sivusto WordPress.org palveluun, vain tällä tavoin on mahdollista saavuttaa kaikki WordPressin tarjoamat etuudet.

 

Aiheesta lisää:

Plan Your Website, Steve Woody

 


 

Katso kaikki digitaalisen markkinoinnin artikkelit:

  1. Digitaalinen markkinointi – Tehokas keino kasvattaa yrityksen digivalmiutta
  2. Tehokkaat verkkosivut syntyvät vain testaamisen kautta
  3. Blogimarkkinoinnin avulla lisää luottamusta ja näkyvyyttä
  4. Hakukonemarkkinointi auttaa asiakkaita löytämään yrityksesi
  5. Sähköpostimarkkinointi tehokas, mutta taitoa vaativa laji
  6. Tarkka kohdennettavuus Facebook -markkinoinnin suurin etu
  7. Digitaalinen analytiikka parantaa markkinoinnin mitattavuutta
%d bloggaajaa tykkää tästä: