Chat with us, powered by LiveChat
044 561 0995 senja.luoma@santelo.fi

Artikkelisarja digitaalisesta markkinoinnista 6/7

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Facebook on tällä hetkellä yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista ja kaikkein suosituin sosiaalisen median alusta. Käyttäjiä Facebookissa on 1,7 miljardia, joista suomalaisia 2,5 miljoonaa. Facebookia voidaankin pitää sosiaalisen median gorillana, jolle ei tällä hetkellä ole olemassa vertaistaan haastajaa. Facebook onkin heti Googlen jälkeen maailman toiseksi suurin mainosmedia. Sosiaalisen median palveluiden kärkisijoilla Facebookin lisäksi ovat YouTube, Snapchat, Instagram ja Twitter. GWI Social report -selvityksen mukaan 30 % kaikesta internetajasta vietetään sosiaalisessa mediassa. GWI:n selvitys paljastaa myös, että 94 %:lla internetiä käyttävistä amerikkalaisista on tili ainakin yhdessä sosiaalisen median palvelussa.

Näiden lukujen pohjalta on helppo ymmärtää, miksi monet yritykset ovat valinneet sosiaalisen median tärkeäksi osaksi digitaalista markkinointiaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan aina ole niin yksinkertaista kuin annetaan ymmärtää. Onnistunut sosiaalisen median markkinointi vaatii resursseja sekä selkeän strategian.  Tietokirjailija Jari Juslén toteaa, että yrityksen menestyksen kannalta on hyvä pohtia, mitä hyötyä sosiaalinen media voi tarjota ja miten sosiaalista mediaa yrityksessä käytetään. Liiketaloudelliseen menestymiseen ei välttämättä suoraan vaikuta se, miten paljon yrityksellä on seuraajia eri sosiaalisen median kanavissa.

Sosiaalisen median markkinoinnin etuna voidaan nähdä kohderyhmän tarkka saavutettavuus. Facebook on luonut ainutlaatuisen ja mittavan työkalun, jonka avulla mainos voidaan kohdentaa erittäin tarkalle kohderyhmälle. Kohdentamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi käyttäjän koulutusta, kiinnostuksen kohteita, perhetilannetta ja asuinpaikkaa. Työkalun avulla voidaan määrittää myös mainoksen näyttämisen ajankohdat ja tarkat alueet. Kampanjoiden luonnissa on monia eri vaihtoehtoja, joista yritys voi valita itselleen sopivat. Myös laskustapa voidaan määrittää joko klikkauksien tai näyttökertojen mukaan. Facebookin mainostyökalun avulla luodaan mainokset myös Instagramiin. Kuten muussakin digitaalisessa markkinoinnissa, sosiaalisen median mainoksien tehokkuutta on helppo mitata. Usein erityisesti pk-yritysten on nähtävä markkinoinnin tulokset nopeasti. Mikäli jokin toimenpide ei tuota toivottuja tuloksia, sitä ei kannata lainkaan tehdä. Analyysityökalujen avulla tehokkuutta on mielenkiintoista ja helppoa seurata.

Sosiaalisessa mediassa markkinointi on usein edullisempaa kuin esimerkiksi markkinointi perinteisessä mediassa. Sosiaalisen median yrityksien kassavirrat rakentuvatkin juuri mainostilan myynnistä. On selvää, että sosiaalisen median markkinointi ei ole ilmaista, vaan siihen tulee varata resursseja. Esimerkiksi Facebookin luoma markkinointityökalu on jo niin laaja, että sen käyttäminen vaatii syvällistä perehtymistä. Juslén varoittaakin, että sosiaalisen median markkinoinnissa yritykset saattavat helposti lähteä tavoittelemaan viraali-ilmiöitä, joiden avulla toivotaan markkinointijulkaisun leviävän käyttäjien välityksellä sosiaalisessa mediassa ilman taloudellista panostusta. Yrityksen sosiaalisen median markkinointia ei kuitenkaan koskaan tule rakentaa viraali-ilmiöiden varaan. Viraali-ilmiön luomiseen ei ole olemassa kaavaa. Ainoa varma keino sosiaalisen median näkyvyyden saamiseksi ovat maksetut mainokset. Parhaimmassa tapauksessa yritys voi hyödyntää sosiaalisen median näkyvyydessä sekä maksettua että ansaittua eli ilmaista näkyvyyttä.

Sosiaalisen median markkinoinnissa on tärkeää luoda selkeä strategia. Strategian tulisi pitää sisällään ymmärrys, miksi toimenpiteitä tehdään ja mitä hyötyä niillä tavoitellaan. Mikäli jonkin kanavan käytöstä saatua hyötyä ei voida todentaa, on syytä miettiä, tulisiko sitä tehdä lainkaan. Markkinointi sosiaalisessa mediassa on tavoitteellista työtä, joka auttaa yritystä saavuttamaan asetetut päämäärät.

 

Aiheesta lisää:

Facebook-mainonta, Jari Juslén

GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social networking

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: