Chat with us, powered by LiveChat
044 561 0995 senja.luoma@santelo.fi

Yksi globaalisti nopeimmin kasvavia liiketoimintamuotoja ovat digitaaliset alustat. Digitaalisella alustalla tarkoitetaan verkossa toimivaa alustaa, joka kokoaa yhteen palvelun tai tuotteen myyjiä ja yhdistää niitä potentiaalisiin asiakkaisiin. Alustoista hyötyvät niin ostajat kuin myyjät. Digitaaliset alustat ovat yksi suurin yksittäinen tekijä, joka haastaa perinteistä liiketoimintaa. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat muun muassa Airbnb, Booking.com, Facebook, Uber ja Ebay. Kuluneiden vuosien aikana digitaaliset alustat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti, mutta emme silti vielä ole nähneet niiden päätöspistettä. Tulevaisuudessa digitaalisten alustojen kasvu ja vaikutukset yhteiskuntaan odotetaan lisääntyvän. Tosin sanoen, kaikkea ei ole vielä keksitty, kehitys tulee jatkossakin ravistelemaan perinteisiä toimialoja ja toimintatapoja.

Kirjassa Platform Revolution Parker, Van Alstyne ja Choudary tuovat esiin, että digitaalisten alustojen kasvuun ja menestymiseen suurin vaikuttava yksittäinen tekijä on arvon luonti positiivisen verkostoefektin avulla. Hyvin onnistuessaan verkostoefekti johtaa nopeaan ja jopa räjähdysmäiseen kasvuun, koska uudet asiakkaat tulevat alustan käyttäjiksi tuoden mukanaan ystäviään sekä jo olemassa olevia asiakkaitaan. Verkostoefekti toimii tehokkaimmin silloin, kun palvelu on onnistuttu hinnoittelemaan puoleensavetävällä tavalla. Verkostoefektiin vaikuttaa ratkaisevasti alustan käyttäjien määrä. Mitä enemmän alustalla on käyttäjiä, sitä todennäköisemmin se pystyy luomaan suurempaa arvoa yksittäiselle käyttäjälle.

Tämän vuoksi digitaaliset alustat saattavat nopeastikin horjuttaa perinteistä liiketoimintaa. Kyseessä on uudenlainen yrityskasvun työkalu. Ajatus toiminnan takana ei kuitenkaan ole uusi, mutta tämän ideologian hyödyntäminen on tullut mahdolliseksi viime vuosien aikana kehittyneen teknologian ansioista. Perinteisessä liiketoiminnassa kasvu vaatii usein sekä henkilöstön että pääoman investointia. Digitaalisten alustojen kasvu perustuu puolestaan uusien käyttäjien tuomaan palvelun laajenemiseen. Usein digitaalisen alustan menestymisen pohjaksi riittää, että palveluun löytävät joko myyjät tai ostajat. On todettu, että mikäli toinen ryhmä ottaa palvelun omakseen, toinen ryhmä seuraa perässä. Usein alustan lanseerausvaiheessa tarjotaankin tuntuvia etuja toiselle ryhmälle, jotta alusta saa enemmän käyttäjiä ja verkostoefekti voimistuu. Näin myös alusta alkaa houkutella toista käyttäjäryhmää tarjoamalla suurempaa arvoa, koska tällöin palvelussa on jo käyttäjiä.

Verkostoefektin on huomattu olevan useasti tehokkaampi, kuin esimerkiksi perinteisesti kasvun strategeina tunnetut hinnoitteluefekti ja brändiefekti. Hinnoitteluefektin haasteena on se, että halpaa hintaa tarjoamalla kannattavuus heikkenee ja kilpailu kovenee etisestään. Brändiefektin haasteena ovat brändin rakentamisen kustannukset, eikä varmuutta onnistumisesta voida taata edes suurilla investoinneilla. Sekä brändillä että hinnoittelulla on tärkeä paikka yrityksen kasvun strategioissa, mutta verrattuna verkostoefektiin ne itsessään eivät luo sellaista arvonnousua, joka pystyisi takaamaan pitkäjänteisen sitoutumisen palveluun. Digitaaliset alusta luovat arvoa niin palveluiden ja tuotteiden myyjille kuin niiden ostajille. Digitaaliset alustat eivät omista liiketoimintoja eivätkä hallinnoin niitä, joten alustojen suosion ja käyttäjämäärän on mahdollista kasvaa huomattavasti nopeammin kuin perinteisessä liiketoiminnassa.

 

 

Tiesitkö, että digitaalisten verkostojen rakentajien toimintatapaa voi soveltaa myös perinteisessä liiketoiminnassa. Lue tästä artikkeli ”Verkostoliiketoimintamallien etujen hyödyntäminen perinteisen liiketoiminnan yrityksessä”.

 

Mielenkiintoisia kirjoja aiheesta:

Platform Revolution, How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. ( Parker, G., Van Alstyne, M. & Choudary, S. 2016 )

The Network Imperative, How to survive and grow in the age of digital business models. (Libert, B., Beck, M. & Wind, J. 2016.)

Matchmakers, the new economics of multisided platforms. (Evans, D. & Schmakensee, R. 2016.)

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: